Elektroninių mokymosi objektų Lietuvos mokykloms gamyba

  • Integruoti gamtos mokslų kursai IKT pagrindu 5-6 ir 7-8 klasėms

Parengtas virtualus „Integruotas gamtos mokslų kursas IKT pagrindu 5-6 klasei“, kurį galima rasti adresu: http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/ bei „Integruotas gamtos mokslų kursas IKT pagrindu 7-8 klasei“, kurį rasite adresu: http://mkp.emokykla.lt/gamta7-8/.

 

  • Interaktyvių audiovizualinių mokymo modulių kursas I-IV gimnazijos klasėms

Projekto „Interaktyvių mokymo priemonių sukūrimas ir įdiegimas Vilniaus gimnazijose“ metu buvo sukurti 240 mokymosi objektų. Daugiafunkcinės terpės pagrindu sukurti mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas ir yra orientuoti į gimnazijų moksleivių poreikius.

Projekto metu sukurtos mokymo priemonės per Švietimo Informacinių Technologijų Centrą prieinamos visoms Lietuvos gimnazijoms. Adresas internete: http://mkp.emokykla.lt/imo.

 

  • Elektromagnetizmas ir kintamoji srovė (9-10 klasė)

Ši mokomoji kompiuterinė programa yra reikalinga tiek mokytojui, norinčiam parodyti bei paaiškinti tai, kas įprastai nemotama, tiek mokiniui, nes mokymosi procesą padaro vaizdesnį ir patrauklesnį. Mokiniui sudaromos sąlygos mokytis savarankiškai, o mokytojui – stebėti mokymosi proceso rezultatus. Adresas internete: http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects.

 

Grįžti atgal… 

Visos teisės saugomos © www.incore.lt, 2020